Select Page

PREDSTAVITEV PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA

Predšolska vzgoja je 4-letni srednji strokovni izobraževalni program. Dijaki si pridobijo strokovno poklicno izobrazbo vzgojitelj predšolskih otrok. Izobraževanje končajo s poklicno maturo.

Usposobijo se za strokovno delo pomočnika vzgojitelja v vrtcih, izobraževalnih zavodih in nevladnih organizacijah. Hkrati si pridobijo široka splošna znanja, ki jim omogočajo nadaljevanje študija na višjih, visokih ali univerzitetnih študijskih programih. Dijaki si nadgradijo znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov, ki so jih poznali že v osnovni šoli. Poleg tega usvojijo znanja s področja psihologije in pedagogike, vzgoje ter razvoja osebnosti in sposobnosti otrok. Poudarjeno je umetniško področje, ki zajema likovno, glasbeno, plesno in gledališko ustvarjanje. Hkrati si razvijejo osebnostne lastnosti (odgovornost, komunikativnost, kreativnost in inovativnost, empatičnost in odprtost ter vztrajnost) in vrednote (poštenost, delovanje v skladu z etičnimi načeli), ki so pomembne za učinkovito in uspešno opravljanje poklica. Naučijo se organizirati spodbudno vzgojno okolje za razvoj vseh področij in oblik ustvarjalnosti in nadarjenosti predšolskih otrok.

Praktične izkušnje in veščine pridobivajo pri praktičnem usposabljanju neposredno v vzgojnih skupinah v vrtcih, pa tudi pri praktičnem pouku v šoli.

Predvsem pa se učijo učiti ter razvijejo motivacijo za izobraževanje, izpopolnjevanje in vseživljenjsko učenje, da bodo sledili novostim na strokovnem področju. 

 

Zakaj izbrati program predšolska vzgoja? PREDSTAVITEV POKLICA VZGOJITELJA/ICE.

 

VTISI BIVŠIH DIJAKOV PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA

PREDMETNIK PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA

PROGRAMSKE ENOTE (predmet)

Kratica

število ur letno (po letnikih)

Skupaj ur

Kreditne točke

1. let.

2. let.

3. let.

4. let.

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

Slovenščina

SLJ

140

136

99

112

487

24

Matematika

MAT

102

99

96

86

383

19

Angleščina

TJA

105

102

99

111

417

20

Umetnost

UME

35

67

 

 

102

4

Zgodovina

ZGO

68

68

 

 

136

6

Geografija

GEO

 68

68

 

 

136

6

Sociologija

SOC

 

68

 

 

68

3

Psihologija

PSI

 

68

 

 

68

3

Fizika

FIZ

 

 70

 

 

70

3

Kemija

KEM

35

 34

 

 

70

3

Biologija

BIO

105

31

 

 

136

6

Športna vzgoja

ŠVZ

105

102

66

67

340

14

STROKOVNI MODULI

Veščine sporazumevanja

VES

35

34

33

 

102

5

Pedag. in ped. pristopi v predšol. obd.

PPO

 

 

70

32

102

5

Razvoj in učenje predšol. otrok

RUP

 

 

70

66

136

6

Varno in zdravo okolje

VZO

 

 

70

32

102

5

Kurikulum oddelka v vrtcu

KOV

69

 

 

33

102

6

Igre za otroke

IGO

68

 

 

 

68

4

Ustvarjalno izražanje

USI

87

102

116

103

408

20

Matematika za otroke

MOT

 

 

 

68

68

4

Jezikovno izražanje otrok

JIZ

 

 

 68

 

68

4

Naravoslovje za otroke

NOT

 

 

68

 

68

4

Družboslovje za otroke

DOT

 

 

 68

 

68

4

Informacijsko komunikacijska teh.

IKT

68

 

 

 

68

4

Šport za otroke

ŠOT

 

 

63

39

102

6

ODPRTI KURIKULUM

Nemščina za otroke

NEO

70

34

33

28

165

8

Projektno ustvarjanje

PRU

 

 

 

56

56

3

Gledališko ustvarjanje

GLU

 

 

33

 

33

1

Ustvarjalno razmišljanje

URA

 

34

 

 

34

1

Matematika stroke

MAS

 

 

 

32

32

1

INTERESNE DEJAVNOSTI IN PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Praktično usposabljanje

PUD

 38

76

114

152

380

20

Interesne dejavnosti

IND

96

96

96

64

352

14

SKUPAJ

1294

1289

1262

1081

4927

236

Share on FacebookPrint this page
(Skupno 5.597 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost