Skoči na glavno vsebino
07 49 92 550 info@sicbrezice.si
Select Page

PREDSTAVITEV POKLICNO-TEHNIŠKEGA PROGRAMA (pti)

Poklicno-tehniški program po spremembi v šolskem letu 2003/04 zagotavlja enaka strokovna znanja, kot jih pridobijo maturanti v srednjem strokovnem izobraževalnem programu ekonomski tehnik.

Program rednega izobraževanja traja dve leti. Sestavljen je iz predmetov, ki predstavljajo razliko med programoma trgovec in ekonomski tehnik. Vanj se lahko vpišejo vsi, ki so si v srednjem poklicnem izobraževanju pridobili poklic prodajalca, administratorja ali poslovnega tajnika.

Dijaki ob koncu izobraževanja opravljajo poklicno maturo in si pridobijo poklic ekonomskega tehnika v komercialni smeri. Zaposlitev lahko najdejo v komerciali, kot trgovski potniki, poslovodje, v špediciji in podobnih strokah.

Nadaljevanje izobraževanja je možno redno ali izredno na višjih šolah ali na visokošolskih strokovnih programih slovenskih univerz ter na vseh samostojnih visokošolskih zavodih. Z opravljeno dodatno izpitno enoto v okviru splošne mature je možen vpis tudi na nekatere smeri univerzitetnega študija.

PREDMETNIK POKLICNO-TEHNIŠKEGA PROGRAMA

PROGRAMSKE ENOTE  (predmet) število ur letno skupaj ur KT
1. letnik 2. letnik
SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
slovenščina SLO 140 136 276 13
matematika MAT 105 101 206 10
prvi tuji jezik TJ1 140 136 276 13
umetnost UME 35  5 40 2
zgodovina ZGO 35  5 40 2
geografija GEO 35  5 40 2
sociologija SOC 35   35 2
kemija KEM 68   68 3
biologija BIE   68 68 3
športna vzgoja ŠVZ 102 68 170 8
drugi tuji jezik TJ2 68   68 3
STROKOVNI MODULI
M1 – projekti in poslovanje podjetja PPP 102 170 272 13
M2 – delovanje gosp. in ekonom. posl. DGE 136 102 238 12
M5 – komercialno poslovanje KOP 68 68 136 7
M11 – neposredno trženje NET 68 34 102 6
ODPRTI KURIKULUM
drugi tuj jezik stroke TJ2   68 68 3
matematika stroke MAT   19 19 1
družboslovje DRU   19 19 1
M10 – finančno knjigovodstvo FIK   102 102 5
INTERESNE DEJAVNOSTI IN PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
interesne dejavnosti IND 96   96 4
praktično usposabljanje z delom PUD   76 76 3
SKUPAJ 1233 1163 2396 116
(Skupno 2.424 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost