Skoči na glavno vsebino
07 49 92 550 info@sicbrezice.si
Select Page

PREDSTAVITEV PROGRAMA EKONOMSKI TEHNIK

Srednji strokovni izobraževalni program ekonomski tehnik traja štiri leta. Vanj se lahko vpiše, kdor je končal popolno osnovno šolo.

Program izobražuje za vse poklice, ki zahtevajo srednjo strokovno izobrazbo s področja financ, računovodstva, komerciale, poslovanja in uprave. Dijaki si pridobijo izobrazbo ekonomskega tehnika, zaposlitev pa lahko iščejo v bančništvu, zavarovalništvu, računovodstvu, državni upravi, komerciali, špediciji in carini ter kot trgovski potniki.

Dijaki zaključijo šolanje s poklicno maturo.

Opravljena poklicna matura omogoča vpis na višje ali na visoke strokovne šole, ki delujejo bodisi kot samostojni zavodi bodisi v okviru slovenskih univerz. Z opravljeno dodatno izpitno enoto v okviru splošne mature pa je možen vpis tudi na nekatere smeri univerzitetnega študija.

Maturanti se lahko odločijo tudi za vpis v enoletni maturitetni tečaj, ki je priprava za opravljanje splošne mature.

Zakaj izbrati program ekonomski tehnik? PREDSTAVITEV POKLICA EKONOMSKI TEHNIK.

PREDMETNIK PROGRAMA EKONOMSKI TEHNIK

PROGRAMSKE ENOTE (predmet)

število ur letno (po letnikih)

skupaj ur

KREDITNE TOČKE

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

Slovenščina

SLO

140

140

105

102

487

24

Matematika

MAT

105

105

70

103

383

19

Angleščina

TJ1

105

105

105

102

417

20

Nemščina

TJ2

68*

68

68

204

10

Umetnost

UME

68

68

3

Zgodovina

ZGO

68

34

102

5

Geografija

GEO

68

68

3

Sociologija

SOC

68

68

3

Psihologija

PSI

68

68

3

Kemija

KEM

105

105

5

Biologija

BIE

105

105

5

Športna vzgoja

ŠVZ

102

102

68

68

340

14

STROKOVNI MODULI

Poslovni projekti

POP

136

68

34

238

12

Poslovanje podjetij

POS

136

136

272

13

Ekonomika poslovanja

EKP

102

136

238

12

Sodobno gospodarstvo

SOG

102

102

102

34

340

19

Finančno poslovanje

FIP

136

136

6

Komercialno poslovanje

KOP

136

136

6

Bančno poslovanje

BAP

102

102

5

ODPRTI KURIKUL

Nemščina stroke

TJ2

68*

68

3

Geografija stroke

GEO

34

34

2

Materialno knjigovodstvo

MAK

68

136

3

Finančno knjigovodstvo

FIK

68

34

102

5

Neposredno trženje

NET

68

34

102

5

Osnove gostinstva in turizma z animacijo

OGT

68

68

102

7

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO, INTERESNE DEJAVNOSTI IN PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Aktivno državljanstvo

AKD

 

 

35

 

35

15

Interesne dejavnosti

IND

116

95

50

56

317

15

Praktično usposabljanje z delom

PUD

76

76

152

6

SKUPAJ

 

 

 

 

4959

236

 * V šolskem letu 2023/24 se predmet izjemoma ne izvaja v 1., 2. in 3. letniku, ampak se bo začel izvajati v letu 2024/25 v 2., 3. in 4. letniku.

 

(Skupno 8.614 obiskov, današnjih obiskov 9)
Dostopnost