Skoči na glavno vsebino
07 49 92 550 info@sicbrezice.si
Select Page

EKOŠOLA

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujejo mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

 Načela Ekošole:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.


Cilji programa Ekošola:

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja.


Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose,
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Delo v okviru Ekošole je razporejeno med deset  tematskih sklopov: odpadki, energija, voda, podnebne spremembe, trajnostna mobilnost, hrana, zdrav življenjski slog, okolica ustanove/šolski vrt, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno.

 
Ekošola v šolskem letu 2023/2024 ponuja naslednje projekte:

 • Podnebne spremembe
 • Ohranjanje biotske pestrosti
 • Krožnost je naša priložnost
 • Ne zavrzi oblek, ohrani planet
 • Mlekastično, izberem domače
 • Znanje o gozdovih
 • Odpadkom dajemo novo življenje
 • Hrana ni za tjavendan
 • Misija zeleni koraki
 • Mladi poročevalec za okolje
 • Eko-paket
 • Mladi v svetu energije
 • Šolska vrtilnica
 • Altermed
 • Ekobranje za ekoživljenje
 • Voda naše bogastvo
 • Globe
 • Ekokviz za srednje šole

Več o projektih: Projekti 2023/2024 – Ekošola (ekosola.si)

Ekošola na SIC Brežice:

Šola se bo v letošnjem letu vključila v naslednje projekte:

 • Hrana – Altermed
 • Hrana – Hrana ni za tjavendan
 • Hrana – Mlekastično!
 • Krožno gospodarstvo – Ekopaket
 • Podnebne spremembe – Ekošola meri odtis CO2
 • Voda – Voda naše bogastvo
 • Ohranjanje našega planeta – Ekokviz SŠ.  

Vsi šolski projekti se bodo izvajali skozi celo šolsko leto 2023/2024. Udeležili se bomo konference koordinatorjev, delavnic in videokonferenc posameznih Eko projektov.

Za vse zgoraj navedene dejavnosti bomo skrbele koordinatorica in vodje posameznih projektov Ekošole, ki bomo v svoje delovanje vključevale dijake, učitelje,  ostalo osebje šole, starše in lokalno skupnost.

https://video.arnes.si/watch/kst5s6dbhp0q

Koordinatorica ekošole: Katarina Kukovičič Unetič

(Skupno 390 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost